Đăng ký bản quyền logo online

Đánh giá bài viết

Đăng ký bản quyền logo online. Việc đăng ký bản quyền logo trực tuyến giúp chủ sở hữu logo tiết kiệm thời gian và công sức trong việc thực hiện loại thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ này. Bạn có thể đăng ký bản quyền logo thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trình tự chuẩn bị hồ sơ và tiến hành đăng ký trực tuyến để bảo hộ quyền tác giả, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Quý khách tham khảo thêm: Đăng ký nhãn hiệu Luật Quốc Bảo

Đăng ký nhãn hiệu Đăng ký thương hiệu Đăng ký thương hiệu độc quyền

Bảo hộ bản quyền logo là gì?

Bảo vệ bản quyền logo là việc thực hiện các thủ tục pháp lý về sở hữu trí tuệ cần thiết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhằm áp dụng chính xác các biện pháp pháp lý phù hợp để ngăn chặn và khắc phục vi phạm. vi phạm ảnh hưởng đến bản quyền của chủ sở hữu, tác giả logo.

logo trong 1 1

Thủ tục đăng ký bản quyền logo online

Bạn có thể đăng ký bản quyền theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn ở xa, hoặc không thuận tiện để đến trực tiếp các địa điểm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, bạn vẫn có thể tiến hành thủ tục đăng ký bản quyền logo trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Thứ tự các bước đăng ký như sau:

Bước 1: Tạo tài khoản trên cổng dịch vụ công trực tuyến

Để tạo một tài khoản trên cổng dịch vụ công trực tuyến, để thực hiện các bước đăng ký cơ bản. Tiếp theo, bạn cần điền vào tất cả các trường thông tin đăng ký bao gồm:
Cá nhân hoặc tổ chức đăng ký tài khoản
Tên đăng nhập được viết không có dấu
Email, số điện thoại
Mật khẩu tài khoản
Xác thực mật khẩu

Bước 2: Kê khai thông tin 

Sau khi đăng ký thành công tài khoản trên cổng dịch vụ công trực tuyến, bạn chọn dịch vụ công của Cục Bản quyền tác giả => Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả => Gửi hồ sơ.
Tiếp theo, bạn điền vào tất cả các thông tin mà hệ thống yêu cầu để tạo ra một đơn đăng ký bản quyền hợp lệ. Thông tin này bao gồm:
  • Thông tin của người làm hồ sơ, người có tên
  • Thông tin về logo cần bảo vệ, tác giả, chủ sở hữu logo

Bước 3: Tải hồ sơ đăng ký bản quyền logo online

Ngay cả khi bạn đăng ký bản quyền trực tuyến, bạn vẫn phải đảm bảo rằng các tài liệu đính kèm đầy đủ như một ứng dụng giấy thông thường. Các tài liệu sẽ được mã hóa thành một tệp để tải lên hệ thống đăng ký. Những tài liệu này bao gồm:
  • Bản sao tác phẩm logo
  • Bản sao giấy tờ tùy thân của tác giả/chủ sở hữu tác phẩm
  • Giấy ủy quyền (nếu đăng ký được thực hiện thông qua ủy quyền)
  • Tài liệu chứng minh quyền áp dụng
  • Cam kết của tác giả
  • Các tài liệu liên quan khác

Bước 4: Nộp hồ sơ và lựa chọn hình thức trả kết quả

Sau khi hoàn thành tất cả các bước trên, nhấn gửi và chọn phương thức trả lại để Cục Bản quyền tác giả sẽ trả lại thông tin về kết quả đăng ký bản quyền.

Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký bản quyền logo online

Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký bản quyền logo trực tuyến cũng thực hiện theo quy định tại Điều 52 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, cụ thể:
“Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan cho người nộp đơn. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.