Dịch vụ thành lập trung tâm tư vấn du học

5/5 - (1 bình chọn)

Dịch vụ thành lập trung tâm tư vấn du học là vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay. Thành lập một trung tâm tư vấn du học là vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay.

 • Trong những năm gần đây, hoạt động tư vấn du học đã phát triển và phát triển liên tục do nhu cầu học tập quốc tế ngày càng tăng của sinh viên và học sinh, bao gồm cả những người đã tốt nghiệp ra trường.
 • Du học đã dần trở thành một hướng đi mới thu hút nhiều bạn trẻ tham gia và thị trường du học vô cùng sôi động.

Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với Luật Quốc Bảo hotline/zalo: 0763387788

thanh lap trung tam tu van du hoc 19

1. Cơ sở pháp lý về thành lập trung tâm tư vấn du học

 • Luật đầu tư năm 2020;
 • Luật doanh nghiệp năm 2020;
 • Luật giáo dục năm 2019;
 • Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy đinh điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
 • Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;
 • Thông tư 01/2014/TT-BGDDT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam;
 • Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT về việc quy định chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng anh thực hành;
 • Các văn bản pháp lý liên quan khác.

2. Thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học

2.1. Thành lập doanh nghiệp dịch vụ tư vấn du học.

Theo quy định tại Điều 106 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, giấy phép tư vấn du học được cấp cho các đối tượng sau:
 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật
 • Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư (nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài) trước tiên cần thành lập Công ty hoặc thay đổi đăng ký kinh doanh có mã số kinh doanh sau:
Tên ngành Mã ngành nghề
Dịch vụ hỗ trợ giáo dụcChi tiết: Tư vấn du học (Điều 106 Nghị định 46/2017/NĐ-CP) 8560
 • Đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (trung tâm tư vấn du học thuộc hệ thống giáo dục công lập)
 • Cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (Bao gồm cơ sở giáo dục phi chính phủ, chi nhánh và văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam).

2.2. Xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học

2.2.1. Điều kiện xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học

Căn cứ Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn du học cần đáp ứng các điều kiện sau:
 • Tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có trụ sở chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
 • Cán bộ trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có khả năng sử dụng ít nhất một ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tuy nhiên, Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 46/2017/NĐ-CP đã bãi bỏ 02 điều kiện kinh doanh du học sau:
(1) Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật
(2) Có văn phòng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động tư vấn du học
Như vậy, pháp luật hiện hành chỉ quy định một điều kiện để xin giấy phép thành lập Trung tâm tư vấn du học, đó là yêu cầu về nhân sự.
Điều kiện đối với nhân viên trực tiếp tư vấn du học:
Đội ngũ tư vấn du học trực tiếp phải đáp ứng 03 điều kiện sau:
(1) Có trình độ đại học trở lên;
(2) Có khả năng sử dụng ít nhất một ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT.
BẢNG THAM CHIẾU NGOẠI NGỮ BẬC 4
Ngoại ngữ Trình độ
Tiếng Anh B2, Toeic 600, Ielts 5.5
Tiếng Trung HSK cấp độ 4
Tiếng Nhật N3
Tiếng Nga TRKI2
Tiếng Pháp DELF B2TCF niveau 4
Tiếng Đức B2TestDaF level 4
(3) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Tất cả các chuyên gia tư vấn du học đều cần có chứng chỉ đào tạo chuyên môn do Viện Giáo dục Quản lý hoặc các cơ sở khác được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận.
 • Thời lượng của một lớp khoảng 15 ngày (8 lớp trong lớp, 7 buổi thực hành tại cơ sở) với mức học phí khoảng 3.000.000 đồng/khóa học.
 • Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học không có ngày hết hạn nên người lao động không bắt buộc phải học lại khi gia hạn giấy phép.

2.2.2. Hồ sơ xin giấy phép tư vấn du học

STT LOẠI TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
TÀI LIỆU LUẬT THÀNH ĐÔ SOẠN THẢO
1. Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;

Đề án thành lập trung tâm tư vấn học

Người đại diện theo pháp lý ký và đóng dấu
2. Quyết định về việc thành lập trung tâm tư vấn du học Chủ sở hữu/Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch HĐTV ký và đóng dấu
3. Danh sách đội ngũ nhân viên công ty phụ trách hoạt động tư vấn du học Người đại diện theo pháp luật ký và đóng đấu
4. Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học Người đại diện theo pháp luật ký và đóng đấu
5. Quyết định bổ nhiệm giám đốc trung tâm tư vấn du học Chủ sở hữu/Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch HĐTV ký và đóng dấu
6. Bảng kê cơ sở vật chất Người đại diện theo pháp luật ký và đóng đấu
TÀI LIỆU KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ/CUNG CẤP
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Bản sao
8. Thông tin đội ngũ nhân sự (Thông tin cá nhân, chức vụ,…)
9. Hồ sơ cá nhân của giám đốc trung tâm tư vấn du học (Giám đốc trung tâm có thể đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của công ty) gồm:– CMND/CCCD/Hộ chiếu

– Bằng cấp cao nhất của giám đốc trung tâm hiện có

– Sơ yếu lý lịch

Bản sao
10. Hồ sơ cá nhân nhân viên trực tiếp tư vấn du học– CMND/CCCD/Hộ chiếu

– Bằng đại học trở lên;

– Chứng chỉ ngoại ngữ

– Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học;

– Sơ yếu lý lịch;

Bản sao
11. Tài liệu chứng minh cơ sở vật chất:– Hợp đồng thuê trụ sở

– Tài liệu chứng minh quyền sử dụng đất

Bản sao
12. Tài liệu định hướng du học Bản gốc
13. Mẫu hợp đồng du học tự túc Bản sao
thanh lap trung tam tu van du hoc 11

3. Trình tự xin phép thành lập trung tâm tư vấn du học

3.1. Thủ tục xin giấy phép du học

Bước 1: Nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Mục 2.2.2. sở giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp nhận hồ sơ và trả lại giấy hẹn cho người nộp đơn.
Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép du học. Nếu hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ ra thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành xác minh các điều kiện theo quy định tại Mục 2.2.1 nếu hồ sơ đáp ứng Bước 2.
Bước 4: Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

3.2. Cách thực hiện.

Các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi tài liệu của họ theo một trong hai cách:
+ Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo
+ Qua đường bưu điện

3.3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Sở Giáo dục và Đào tạo nơi có tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đặt trụ sở

3.4. Thời hạn giải quyết

Thời hạn là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ công tác

3.4. Lệ phí

Không

3.5. Thời hạn của giấy phép 

Thông thường là 5 năm

4. Dịch vụ thành lập trung tâm tư vấn du học tại Luật Quốc Bảo.

 • Hỗ trợ khách hàng hoàn thành các điều kiện để xin giấy phép trung tâm tư vấn du học theo quy định;
 • Chuẩn bị hồ sơ để xin giấy phép tư trung tâm tư vấn du học;
 • Tiến hành nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tư vấn du học tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, liên hệ chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (Nếu có);
 • Hướng dẫn, phối hợp với khách hàng tiếp đoàn kiểm tra khi xuống kiểm tra tại đơn vị;
 • Nhận kết quả: Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học – Giấy phép tư vấn du học;
 • Bàn giao kết quả cho khách hàng;
 • Phối hợp và hỗ trợ tư vấn pháp lý trong quá trình hoạt động tư vấn du học;
 • Cập nhật và thông báo cho khách hàng về các quy định pháp luật hiện hành và đặc biệt là khi có sự thay đổi của pháp luật trong lĩnh vực tư vấn du học và cấp giấy phép du học

Phí dịch vụ thành lập trung tâm tư vấn du học tại Luật Quốc Bảo giao động từ 12 tr đến 17 tr tùy tình hình cụ thể, Quý khách có thể liên hệ Luật Quốc Bảo hotline/zalo: 0763387788 để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.