Gia hạn giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Đánh giá bài viết

Gia hạn giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện nay, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là một tài liệu rất quan trọng đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thực phẩm và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đây cũng là điều kiện để các cơ sở hoạt động kinh doanh, sản xuất thực phẩm hợp pháp, an toàn.

Khi giấy chứng nhận này hết hạn, trong thời hạn 06 tháng, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm khi hoạt động. Tìm hiểu thêm chi tiết với Luật Quốc Bảo trong bài viết dưới đây.

giay chung nhan ve sinh attp 18

1. Thời hạn của giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Để xác định việc gia hạn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, cần xác định giấy chứng nhận này có giá trị trong bao lâu.
 • Theo khoản 1 Điều 37 Luật An toàn thực phẩm 2010, thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm sẽ có hiệu lực trong 3 năm.
 • Điều kiện gia hạn Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm theo quy định tại Điều 37 Luật An toàn thực phẩm năm 2010 như sau: “Trước 06 tháng kể từ ngày hết hạn Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật An toàn thực phẩm năm 2010”.
 • Như vậy, thời hạn của giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là 03 năm. Khi hết thời hạn thì phải gia hạn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định nêu trên nếu muốn tiếp tục kinh doanh.

2. Gia hạn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm chỉ có giá trị trong 3 năm. 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận này hết hạn, tổ chức, cá nhân kinh doanh, sản xuất thực phẩm phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường hợp muốn tiếp tục hoạt động sản xuất. kinh doanh. Thời hạn của chứng chỉ mới được tính từ thời điểm giấy chứng nhận đã được cấp trước khi hết hạn.
Trường hợp không đăng ký gia hạn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật, có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt hành chính, thậm chí nghiêm trọng hơn sẽ buộc phải đóng cửa doanh nghiệp.

3. Hồ sơ đăng ký gia hạn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày 02 tháng 02 năm 2018. Tháng 2/2018 và Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
 • Hồ sơ đăng ký gia hạn Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm gồm các giấy tờ, tài liệu sau:
 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực);
 • Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm sắp hết hạn;
 • Giải thích về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo điều kiện vệ sinh; an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Bản vẽ trang thiết bị, phương tiện của cơ sở;
 • Bản vẽ sơ đồ địa điểm kinh doanh và khu vực xung quanh;
 • Giấy chứng nhận kiểm tra sức khỏe tổng quát của chủ cơ sở sản xuất và người trực tiếp xử lý sản phẩm;
 • Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

4. Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

PHỤ LỤC 9

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

…….., ngày ……… tháng ………. năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Kính gửi: (Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm)
…………………………………………………………………………………………

Đơn vị chúng tôi (tên cơ sở) …………………………………… đề nghị quý cơ quan cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh (tên sản phẩm), cụ thể như sau:

Giấy chứng nhận cũ đã được cấp số…………. ngày cấp………………………………..

Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận: ……………………………………………………………………

Đề nghị Quý cơ quan xem xét chấp thuận.

 Nơi nhận:– Như trên;
– ……….
– Lưu …..
CHỦ CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu) 

5. Trình tự thực hiện việc gia hạn Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trình tự gia hạn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm như sau:

Bước 1. Các cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo hướng dẫn trên.

Bước 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận; trả kết quả của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính vào các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và cuối tuần).

Bước 3. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

Nếu đơn đăng ký đầy đủ và hợp lệ, cơ quan sẽ viết thư hẹn cho cá nhân hoặc tổ chức.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: cơ quan hướng dẫn cho cá nhân; tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 4. Cơ quan tiếp nhận chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5. Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Quý khách cần tư vấn hỗ trợ an toàn thực phẩmvệ sinh an toàn thực phẩmgiấy phép vệ sinh an toàn thực phẩmgiấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm hãy liên hệ với Luật Quốc Bảo hotline/zalo: 0763387788 nhanh nhất.

6. Dịch vụ đăng ký gia hạn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm của Luật Quốc Bảo.

 • Tư vấn đầy đủ và nhanh chóng, chính xác khi khách hàng liên hệ ngay qua điện thoại.
 • Luật Quốc Bảo sẽ soạn thảo hợp đồng nhanh chóng và đến tận nơi ký hợp đồng, đồng thời hướng dẫn thiết lập cụ thể tại cơ sở, cung cấp báo giá trọn gói cho cơ sở.
 • Hỗ trợ đăng ký tập huấn tại Ban Quản lý An toàn thực phẩm, được cấp chứng chỉ tập huấn an toàn thực phẩm.
 • Hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ theo quy định của Bộ Y tế
 • Luật Quốc Bảo sẽ hỗ trợ cách bổ sung các tài liệu để đáp ứng các tiêu chuẩn và đảm bảo rằng chúng có thể được in ra cho khách hàng. Nhanh chóng lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và tiến hành nộp hồ sơ.
 • Theo dõi tiến độ của ứng dụng, hướng dẫn cách giải thích và đồng hành cùng khách hàng khi có tổ thẩm định.
 • Thay mặt khách hàng, nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và bàn giao giấy chứng nhận cho chủ cơ sở.

Quý khách có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến “Gia hạn giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm” hãy liên hệ với Luật Quốc Bảo hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn hỗ trợ.

Quán Nướng Đà Lạt Nhất Định Bạn Phải Thử?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.