Giấy phép an ninh trật tự kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Đánh giá bài viết

Giấy phép an ninh trật tự kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Điều kiện cấp giấy phép an ninh trật tự kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Là doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có trình độ cao đẳng trở lên và không phải là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự trong 24 tháng liền kề trước liền kề đã bị thu hồi không xác định thời hạn và không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Quý khách tham khảo thêm:

Giấy chứng nhận an ninh trật tự Giấy an ninh trật tự Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự

bao ve

Đối với người Việt Nam:

Đã bị truy tố hình sự và điều tra, truy tố, xét xử bởi các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc nước ngoài.
Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội cố ý khác mà bị phạt tù trên 03 năm và chưa có án tích; đang trong thời gian tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản thúc tại gia, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.

Được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; nghiện ma túy; bị đình chỉ, tạm đình chỉ thi hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đến cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.
Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài: Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép cư trú.

Thành phần hồ sơ cấp giấy phép an ninh trật tự kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (theo mẫu);
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản giấy phép thành lập hoặc giấy phép hoạt động kèm theo thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp có doanh thu;

Bản sao hợp lệ văn bằng chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh có tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
Sơ yếu lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP) kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc tờ khai nhân sự (Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) 96/2016/NĐ-CP) của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh.

Thông tin, giấy tờ cần cung cấp thực hiện thủ tục cấp giấy phép an ninh trật tự kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận nhật ký đầu tư có đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ
Bản sao hợp lệ văn bằng chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh có tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ không có vốn đầu tư nước ngoài thì phải có bản sao hợp lệ văn bằng chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh thường trực. ghi tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có vốn đầu tư nước ngoài thì phải có:

Bản sao hợp lệ văn bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh có tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;
Tài liệu chứng minh doanh nghiệp nước ngoài đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật đã được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại quốc gia, vùng lãnh thổ nơi doanh nghiệp nước ngoài đặt trụ sở chính hợp pháp hóa lãnh sự.

Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có chức năng đào tạo nhân viên bảo vệ phải có chương trình giảng dạy và chương trình đào tạo cho nhân viên bảo vệ.

Sơ yếu lý lịch (Mẫu số 02 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc tờ khai nhân sự (Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) của người phụ trách. Chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, cụ thể như sau:
Đối với người Việt Nam ở trong nước chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh có tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì phải có sơ yếu lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp (trừ phiếu lý lịch tư pháp thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội);

Sơ yếu lý lịch của những người được quy định tại thời điểm này, nếu họ thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức đó. cơ quan có thẩm quyền trực tiếp quản lý (trừ cơ sở kinh doanh). Đối với người không thuộc các đối tượng trên thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký thường trú;

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài, bắt buộc phải có Bản sao cá nhân kèm theo bản sao hộ chiếu hợp lệ, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Visa có thời gian lưu trú hợp lệ tại Việt Nam. Việt Nam;
Trường hợp cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì CV, phiếu lý lịch tư pháp hoặc tờ khai nhân sự trong hồ sơ áp dụng cho người có tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Quý khách có bất cứ câu hỏi nào hãy liên hệ Luật Quốc Bảo hotline/zalo: 0763387788 

Quý khách tham khảo thêm: 

Giấy chứng nhận an ninh trật tự Giấy an ninh trật tự Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.