Phạm vi địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể

Đánh giá bài viết

Phạm vi địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể. Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh cụ thể, có thể tại cùng một địa điểm hoặc địa điểm khác với trụ sở chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại hình kinh doanh đều có thể đăng ký nhiều địa điểm kinh doanh.

ho kinh doanh

Phạm vi địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể

Câu hỏi:

Kính gửi luật sư. Tôi có một cái gì đó để hỏi. Tôi hy vọng bạn có thể giúp tôi. Tôi hiện đang ở TP N, đăng ký kinh doanh hộ gia đình cá nhân tại địa chỉ 202 H, TP N, vậy tôi có thể bán được không? hàng hóa. bán buôn hoặc bán lẻ cho các huyện khác của tỉnh N số.
Theo giám đốc thị trường huyện thuộc tỉnh N, anh ta nói rằng tôi đang kinh doanh sai địa chỉ đăng ký (lúc đó tôi đang bán hàng cho các đại lý ở các huyện) và hỏi tôi có muốn bán hàng ngoài địa chỉ đã đăng ký không, phải sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và thêm địa chỉ di động phía sau. Nhưng khi tôi nộp đơn xin thay đổi đăng ký kinh doanh, cơ quan đã không cho phép đăng ký phần di động. Điều đó có đúng không? Cảm ơn bạn.

Trả lời:

Xin chào, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi của bạn để yêu cầu tư vấn pháp lý đến bộ phận tư vấn pháp lý của Công ty Luật Quốc Bảo. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:
Theo thông tin bạn đã trình bày, nếu bạn có đăng ký hộ kinh doanh, bạn nên:

TH1: Đăng ký kinh doanh dưới hình thức buôn chuyến, kinh doanh lưu động:

Điều 72 Nghị định 78/2015. Địa điểm kinh doanh hộ kinh doanh
“Đối với hộ kinh doanh quá cảnh hoặc kinh doanh lưu động thì phải chọn địa điểm cố định để đăng ký hộ kinh doanh. Địa điểm này có thể là nơi đăng ký thường trú, nơi đăng ký tạm trú hoặc địa điểm thường trú. Các chuyến công tác thường xuyên nhất, nơi đặt bộ sưu tập và giao dịch.. Hộ kinh doanh quá cảnh, kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan thuế. cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở chính và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh.
Như vậy, theo quy định của pháp luật, khi đăng ký hộ kinh doanh theo hình thức kinh doanh quá cảnh hoặc kinh doanh lưu động, bạn được phép kinh doanh ngoài địa điểm đăng ký kinh doanh của quận nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở chính và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh.

TH2: Đăng ký kinh doanh không thuộc trường hợp kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động:

Căn cứ khoản 1 Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:
“Điều 66. Hộ kinh doanh

1. Hộ kinh doanh thuộc sở hữu của một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc thuộc sở hữu của một hộ gia đình, chỉ được đăng ký kinh doanh. tại một địa điểm, sử dụng ít hơn mười nhân viên và chịu trách nhiệm với tất cả tài sản của mình cho hoạt động kinh doanh.

Vì vậy về nguyên tắc, một hộ kinh doanh chỉ có thể đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, vì vậy khi bạn tiến hành kinh doanh tại một địa điểm khác với địa điểm kinh doanh, bạn cần thực hiện thủ tục đăng ký để thay đổi nội dung đăng ký. hộ kinh doanh:
Căn cứ Điều 75 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:
“Điều 75. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
1. Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thông báo nội dung thay đổi cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký theo trình tự, thủ tục sau đây:
a) Hộ kinh doanh gửi Thông báo thay đổi đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.
b) Khi nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện có trách nhiệm giao giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ pháp lý. tỷ lệ; Trường hợp hồ sơ đề nghị đăng ký không hợp lệ hoặc tên hộ kinh doanh đề nghị đăng ký không đúng quy định thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo rõ cho hộ kinh doanh bằng văn bản về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
c) Khi được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải trả lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.

2. Trường hợp hộ kinh doanh thay đổi địa chỉ thành huyện, thị xã, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký thì hộ kinh doanh gửi thông báo thay đổi địa chỉ đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Quận nơi địa chỉ mới được dự định. Kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ biên bản họp tập thể cá nhân về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trong trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập và bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy chứng nhận thành lập. Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ cho hộ kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi có địa chỉ mới phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi hộ kinh doanh đã đăng ký trước đó.”
Do đó, nếu bạn muốn kinh doanh đến một địa chỉ ở quận, thị xã, thị xã hoặc thành phố không phải là địa chỉ đã đăng ký, hãy thông báo thay đổi địa chỉ cho cơ quan đăng ký kinh doanh của quận nơi có địa chỉ mới. để tiến hành kinh doanh hợp pháp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.