Tạm Ngưng Doanh Nghiệp Tại TP. Hồ Chí Minh

Đánh giá bài viết

Dịch bệnh Covid-19 đã làm cho rất nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải tạm dừng kinh doanh. Thành phố Hồ Chí Minh có 54,4 doanh nghiệp đang hoạt động trên 1.000 dân trong độ tuổi lao động, đứng thứ nhất cả nước. Tuy nhiên cũng vì đại dịch Covid mà hiện nay số lượng doanh nghiệp tạm ngừng cũng chiếm một con số đáng kể. Do đó đã có rất nhiều khách hàng gửi thắc mắc tới Luật Quốc Bảo về thủ tục tạm ngưng doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh. Khách hàng hãy tham khảo bài viết sau của Luật Quốc Bảo để được giải đáp về Thủ tục tạm ngưng doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh.

Thủ tục tạm ngưng doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh là gì?

Tạm ngừng hoạt động công ty được hiểu là trường hợp công ty tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một thời gian nhất định và phải thông báo bằng văn bản về việc tạm ngừng của công ty lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc. Như vậy thủ tục tạm ngưng doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh là việc các công ty có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc thông báo về việc tạm ngừng lên trên phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và sau khi hết thời hạn tạm ngừng, doanh nghiệp sẽ quay trở lại hoạt động như bình thường

Tại sao khi công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành tạm ngưng phải thông báo lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền?

– Khi công ty tiến hành tạm ngừng thì một trong những thủ tục bắt buộc theo quy định của pháp luật chính là việc thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc công ty sẽ tiến hành tạm ngừng hoạt động. Điều này được quy định rõ tại Luật doanh nghiệp: “Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh”. Theo đó các công ty hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh muốn tạm ngừng hoạt động thì phải thông báo lên cơ quan đăng ký kinh doanh, cụ thể là thông báo lên Phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

– Hơn nữa nếu như công ty tiến hành tạm ngừng mà không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì công ty bạn sẽ bị phạt theo quy định: “Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sau: Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh về thời Điểm và thời hạn tạm dừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh”.

Quý khách tham khảo thêm: Luật Quốc Bảo

Thành lập công ty  Thủ tục thành lập công ty Dịch vụ thành lập công ty

Hồ sơ thực hiện tạm ngưng doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh cần những giấy tờ gì?

– Thông báo về việc tạm ngưng doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh. Trong thông báo về việc tạm ngưng doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh cần có các nội dung như sau: Tên công ty; Mã số doanh nghiệp; Lý do tạm ngừng hoạt động; Thời gian tạm ngừng hoạt động;

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh.

– Giấy ủy quyền cho cá nhân người đi nộp hồ sơ thực hiện công việc kèm theo Giấy tờ tùy thân của người nộp hồ sơ như: Chứng minh nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu.

Trong hồ sơ cần có thông báo tạm ngưng doanh nghiệp
Trong hồ sơ cần có thông báo tạm ngưng doanh nghiệp

Trình tự thực hiện thủ tục tạm ngưng doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

1. Trường hợp doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm.

2. Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, kèm theo thông báo phải có nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh.

3. Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Công ty được tạm ngưng tối đa bao lâu thời gian?

– Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 có quy định: ” Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm”.

– Hiện nay theo quy định của pháp luật hiện hành Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định: ” Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm”. Nhưng luật doanh nghiệp 2020 không hạn chế thời gian tối đa được phép tạm ngừng là bao lâu thời gian như quy định của luật doanh nghiệp 2014 nên ở đây được hiểu là khi doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động công ty thì thời gian tạm ngừng không bị hạn chế.

Quý khách tham khảo thêm. Luật Quốc Bảo

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài Thành lập công ty vốn nước ngoài Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Các lưu ý về thuế khi thực hiện thủ tục tạm ngưng doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Công ty tạm ngưng doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh có phải nộp lệ phí môn bài không?

Khi công ty thông báo tạm ngừng hoạt động trọn vẹn một năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng hoạt động nhưng nếu công ty thông báo tạm ngừng hoạt động không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài theo quy định. Như vậy việc có phải nộp thuế môn bài hay không tùy thuộc vào thời điểm doanh nghiệp tiến hành tạm ngừng. Nên khi quyết định thực hiện thủ tục tạm ngừng hoạt động cho công ty doanh nghiệp cần lưu ý về quy định trên để tránh phát sinh tiền thuế môn bài cho công ty. Ở đây một năm dương lịch được tính từ ngày: 01.1 đến ngày 31.12 của năm.

Ví dụ: Nếu công ty dự kiến tạm ngưng doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh vào năm 2021 mà để tránh phải nộp thuế môn bài thì sẽ thực hiện thủ tục tạm ngừng hoạt động từ ngày 01.1.2021 đến ngày 31.12.2021 còn nếu công ty thực hiện thủ tục tạm ngừng sau một ngày ví dụ là ngày 02.1.2021 thì cũng phải đóng thuế môn bài của năm 2021 đó.

Khi công ty tạm ngưng doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh có phải nộp hồ sơ khai thuế không?

Theo quy định người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng hoạt động không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động nhưng có trường hợp cần lưu ý là người nộp thuế tạm ngừng hoạt động không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm. Như vậy cần phải xem xét thời điểm mà công ty tiến hành tạm ngừng hoạt động để xem công ty có phải nộp hồ sơ khai thuế không.

Khi thực hiện thủ tục tạm ngưng doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh có phải thông báo với cơ quan thuế không?

Khi công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh phải thông báo bằng văn bản về việc tạm ngừng kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký theo quy định.” Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế biết về thông tin công ty tạm ngừng kinh doanh chậm nhất không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của doanh nghiệp.

Lưu ý về vấn đề bảo hiểm khi thực hiện thủ tục tạm ngưng doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh?

Theo quy định của pháp luật thì khi doanh nghiệp tạm dừng sản xuất kinh doanh dẫn đến người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội thì trường hợp này sẽ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, còn các quỹ ốm đau thai sản và quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì vẫn phải đóng theo quy định trừ trường hợp có sự thỏa thuận khác với người lao động về việc đóng bảo hiểm trong thời gian doanh nghiệp đang tạm ngừng kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh các nghĩa vụ của công ty có được tạm ngừng theo hay không?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định: “Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác”.

Tạm ngưng doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh
Tạm ngưng doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Thực hiện thủ tục tạm ngưng doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh khách hàng cần chuẩn bị những gì?

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty hoặc mã số thuế của công ty

– Danh sách thành viên hội đồng quản trị tại thời điểm hiện tại đối với công ty cổ phần

– Thời gian dự kiến tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Vướng mắc thường gặp khi thực hiện thủ tục tạm ngưng doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh?

Khi công ty tiến hành tạm ngưng doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh thì địa điểm kinh doanh của công ty có bị tạm ngừng theo không?

Theo quy định “Trường hợp doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp và tình trạng của tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng tạm ngừng kinh doanh”Như vậy khi công ty tiến hành nộp hồ sơ thông báo tạm ngừng thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ tự động cập nhập địa điểm kinh doanh của công ty sang trạng thái tạm ngừng.

Quý khách tham khảo thêm. Luật Quốc Bảo

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài Thành lập công ty vốn nước ngoài Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Khi thực hiện xong thủ tục tạm ngưng doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh thì kết quả nhận được sẽ là gì?

Khi công ty thực hiện xong thủ tục tạm ngưng doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh thì công ty sẽ được cấp một “Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh”

Hết thời gian tạm ngừng công ty doanh nghiệp có được gia hạn thêm thời gian tạm ngừng không?

Theo quy định “Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh” Như vậy sau khi hết thời gian tạm ngừng công ty có thể tiếp tục gia hạn thời gian tạm ngừng, nhưng phải thông báo chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh

Nếu trong thời gian tạm ngừng công ty muốn hoạt động trở lại trước thời hạn đã thông báo thì có được không?

Theo quy định “Doanh nghiệp có thể đề nghị đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo và phải thông báo chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo” Như vậy công ty có thể hoạt động lại trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng nhưng phải có thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Luật Quốc Bảo hoặc Hotline/zalo: 0763387788

Quý khách tham khảo thêm: Luật Quốc Bảo

Thành lập trung tâm ngoại ngữ Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ Điều kiện mở trung tâm ngoại ngữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.