Thành lập trường mầm non cần những thủ tục gì?

Đánh giá bài viết

Thành lập trường mầm non khi cuộc sống làm việc bận rộn, dân số ngày càng tăng và nhu cầu ngày càng tăng của cha mẹ gửi con đến trường mầm non ngày càng nhiều là điều vô cùng cần thiết. Để đáp ứng nhu cầu của xã hội và nắm bắt cơ hội kinh doanh có lợi nhuận này, nhiều đơn vị đã thực hiện các thủ tục để thành lập các trường mầm non tư thục, quốc tế, mẫu giáo.

Tuy nhiên, đơn xin cấp giấy phép, thủ tục thành lập trường mẫu giáo, mầm non không đơn giản và bạn cần tìm hiểu các điều kiện để mở trường mầm non, mẫu giáo. Vậy các điều kiện để thành lập một trường mầm non, mẫu giáo cần những gì? Thủ tục và đơn xin cấp giấy phép kinh doanh mầm non ra sao? Hãy theo chân Luật Quốc Bảo để cùng tìm hiểu!

Mục lục

1. Cơ sở pháp lý để thành lập trường mầm non

Cơ sở pháp lý để thành lập trường mẫu giáo công lập, mầm non, mẫu giáo hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, mầm non, người thành lập trường mẫu giáo tư thục bao gồm:

 • Luật giáo dục số 38/2005 / QH11
 • Luật số 44/2009 / QH12 đã sửa đổi và bổ sung một số điều khoản của Luật Giáo dục 2005
 • Nghị định số 46/2017 / NĐ-CP quy định các điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
 • Nghị định số 135/2018 / NĐ-CP Sửa đổi và bổ sung Nghị định 46/2017 / ND-CP điều kiện đầu tư cho các hoạt động giáo dục;
 • Các nghị định hướng dẫn sửa đổi liên tục làm cho việc thực hiện các thủ tục xin giấy phép kinh doanh để thành lập trường mầm non, mẫu giáo hoặc mẫu giáo trở nên khó khăn hơn. 

Dưới đây là các quy định mới nhất về mở trường. Bài viết sau đây cung cấp các quy định về điều kiện và thủ tục thành lập trường mầm non tư thục theo luật hiện hành.

2. Điều kiện để thành lập và hoạt động trường mầm non

dsc 0054
Thành lập trường mầm non cần những thủ tục gì?

Các điều kiện cho phép thành lập trường mẫu giáo, mầm non hoặc trường mẫu giáo do người dân thành lập hoặc tư thục quy định tại Điều 3 của Nghị định 46/2017 / NĐ-CP như sau:

2.1. Kế hoạch thành lập

1. Có một dự án thành lập một trường mẫu giáo, mầm non hoặc mẫu giáo theo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương và lập kế hoạch mạng lưới tổ chức giáo dục được phê duyệt bởi cơ quan quản lý nhà nước. được phê duyệt bởi các cơ quan có thẩm quyền.

2. Một kế hoạch về việc thành lập một trường mẫu giáo, mầm non hoặc mẫu giáo xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, và vị trí đề xuất để xây dựng trường học; bộ máy tổ chức, tài nguyên và tài chính; định hướng chiến lược xây dựng và phát triển.

2.2. Kế hoạch phê duyệt

Sau khi đáp ứng các điều kiện để thành lập, theo 5 Nghị định 46, được sửa đổi bởi Điều 2, Điều 1 của Nghị định 135/2018 / ND-CP, để đủ điều kiện cho các hoạt động giáo dục, trường mầm non phải đáp ứng yêu cầu bổ sung khởi kiện:

– Có quyết định thành lập hoặc phê duyệt thành lập Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện.

– Có đất đai, nền tảng vật lý và thiết bị đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển các hoạt động giáo dục, cụ thể như sau.

2.3. Địa điểm

 • Được đặt trong một khu dân cư đảm bảo các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;
 • Diện tích đất xây dựng bao gồm: Khu vực xây dựng; khu vực xanh, đường giao thông; khu vực sân chơi. Diện tích trung bình tối thiểu 12 m2 / trẻ em đối với đồng bằng và trung du (trừ thành phố và thị trấn); 08 m2 / trẻ em trong khu vực của các thành phố, thị trấn, núi cao và đảo;
 • Khuôn viên có một bức tường ngăn cách với bên ngoài;

2.4. Cách bố trí

 • Phòng khối cho nhóm trẻ em, lớp mẫu giáo: Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, nhà vệ sinh, sân chơi phải tuân thủ các quy định;
 • Khối phòng học tập bao gồm: Phòng tập thể dục thể chất, giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng;
 • Khối phòng ăn bao gồm: Khu vực nhà bếp và kho lưu trữ;
 • Khối ăn phòng hành chính bao gồm: Văn phòng trường học, văn phòng hành chính, văn phòng hiệu trưởng, văn phòng phó hiệu trưởng, phòng y tế, phòng an ninh, phòng nhân viên, phòng vệ sinh cho giáo viên, cán bộ và nhân viên, khu vực đỗ xe cho giáo viên, cán bộ và nhân viên;
 • Khu vui chơi bao gồm: Sân chơi của các nhóm và lớp, sân chơi và sân chơi chung.

2.5. Đội ngũ nhân viên và cơ sở vật chất

– Có một đội ngũ quản lý, giáo viên và nhân viên đủ số lượng, hợp lý về cấu trúc và đáp ứng các tiêu chuẩn để đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức các hoạt động giáo dục.

– Có đủ nguồn tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển các hoạt động giáo dục.

– Có quy định về tổ chức và hoạt động.

– Có thiết bị, dụng cụ, đồ chơi, tài liệu chăm sóc và giáo dục cho trẻ em theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Hồ sơ và thủ tục thành lập trường mầm non

Điều 4 của Nghị định 46, được sửa đổi bởi Điều 1, Điều 1 của Nghị định 138/2018, quy định các tài liệu và thủ tục thành lập trường mầm non tư thục như sau:

3.1. Hồ sơ thành lập trường mầm non

– Một đề xuất thành lập cơ quan chủ quản, cho các trường mẫu giáo, mầm non và mẫu giáo do người dân thành lập hoặc tư thục. Trong đó, cần phải nêu rõ sự cần thiết phải thiết lập; tên của trường mẫu giáo, mầm non, mẫu giáo; vị trí đề xuất cho trụ sở của tổ chức giáo dục, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

– Dự án thành lập trường mẫu giáo, mầm non và mẫu giáo;

3.2. Về đơn xin phép và thủ tục thành lập

MNTT 3
Hồ sơ và thủ tục thành lập trường mầm non

– Các tổ chức và cá nhân gửi 01 bộ tài liệu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện.

Trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ

– Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Nhân dân cấp huyện sẽ chỉ đạo Phòng Giáo dục thẩm định các điều kiện để thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non và mẫu giáo. 

Trong vòng 15 ngày

– Trong vòng 15 ngày làm việc, Bộ Giáo dục sẽ chịu trách nhiệm chính và phối hợp với các bộ phận chuyên môn có liên quan trong, thẩm định và đệ trình lên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện;

Trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định

– Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định, nếu các điều kiện theo quy định được thỏa mãn, chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện sẽ ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập. Nếu các điều kiện không được đáp ứng, chủ tịch của Ủy ban Nhân dân cấp huyện sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3.3. Lưu ý

Lưu ý: Sau 02 năm kể từ ngày có hiệu lực của quyết định thành lập hoặc phê duyệt thành lập, nếu trường mẫu giáo, mầm non hoặc mẫu giáo không được phép tiến hành các hoạt động giáo dục, quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường sẽ được đưa ra. giấy phép thành lập bị hủy bỏ.

4. Hồ sơ và thủ tục cho phép các hoạt động giáo dục

Sau khi được thành lập, để được phép tiến hành các hoạt động giáo dục, trường mầm non và mẫu giáo phải thực hiện các thủ tục bổ sung để xin phép các hoạt động giáo dục. Cụ thể, Điều 6 của Nghị định 46, được sửa đổi bởi Điều 3, Điều 1 của Nghị định 135, quy định các tài liệu ứng dụng và thứ tự thực hiện như sau:

4.1. Đơn xin phép các hoạt động giáo dục 

Văn bản yêu cầu

– Một văn bản yêu cầu cho phép các hoạt động giáo dục;

– Một bản sao được phát hành từ cuốn sách gốc, một bản sao được chứng thực để so sánh quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường mẫu giáo, mầm non hoặc mẫu giáo;

– Danh sách các quan chức giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt bao gồm: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và trưởng các nhóm chuyên trách. Trong đó, trình độ chuyên môn được nêu rõ ràng; danh sách giáo viên; hợp đồng làm việc được ký giữa mẫu giáo, mầm non, trường mẫu giáo và từng người quản lý, giáo viên;

Chương trình hoạt động

– Các chương trình và tài liệu phục vụ việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

– Danh sách số lượng cơ sở, lớp học, phòng làm việc và thiết bị đáp ứng các điều kiện quy định;

– Tài liệu pháp lý: xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê văn phòng trong ít nhất 5 năm; xác nhận số tiền hiện đang được quản lý; kế hoạch huy động vốn và cân bằng vốn tiếp theo…

– Quy định về tổ chức và hoạt động của trường mẫu giáo, mầm non và mẫu giáo.

so 2
Thành lập trường mầm non là điều cần thiết hiện nay

4.2. Về đơn xin phép và thủ tục thành lập

– Mẫu giáo, mầm non, mẫu giáo gửi 01 bộ tài liệu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Nếu ứng dụng không phù hợp với quy định, nó sẽ thông báo bằng văn bản về nội dung cần được sửa đổi và bổ sung cho trường mẫu giáo, trường mầm non hoặc mẫu giáo trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn.

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày công bố kế hoạch đánh giá thực tế

Nếu hồ sơ phù hợp với quy định, kế hoạch đánh giá thực tế sẽ được thông báo tại trường mẫu giáo, mầm non hoặc mẫu giáo.

– Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày công bố kế hoạch đánh giá thực tế, Phòng Giáo dục sẽ chịu trách nhiệm chính và phối hợp với các bộ phận chuyên môn có liên quan trong, tổ chức thẩm định thực tế;

Trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ

– Trong vòng 5 ngày làm việc, nếu trường mẫu giáo, mầm non hoặc mẫu giáo đáp ứng các điều kiện quy định, Trưởng phòng Giáo dục sẽ ra quyết định cho phép các hoạt động giáo dục.

Trong trường hợp các điều kiện quy định không được thỏa mãn, một thông báo bằng văn bản sẽ được gửi đến trường mẫu giáo, mầm non hoặc mẫu giáo, nêu rõ lý do.

5. Thủ tục thành lập trường mầm non

Thủ tục thành lập trường mẫu giáo công lập, trường mầm non hoặc trường mẫu giáo hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non hoặc trường mẫu giáo do người dân thành lập

5.1. Quyết định thành lập

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của một huyện, thành phố hoặc thị trấn tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban Nhân dân cấp huyện) sẽ quyết định thành lập một trường mẫu giáo công lập, trường mầm non hoặc mẫu giáo hoặc cho phép thành lập một trường mẫu giáo công lập, mầm non hoặc mẫu giáo. cho phép thành lập trường mẫu giáo, mầm non và mẫu giáo của những người thành lập và tư thục.

5.1. Đơn xin quyết định 

Đơn xin quyết định thành lập trường mầm non, mẫu giáo hoặc mẫu giáo bao gồm:

Điều a
a) Yêu cầu bằng văn bản về việc thành lập cơ quan chủ quản cho một trường mẫu giáo công lập, mầm non hoặc mẫu giáo; của một tổ chức hoặc cá nhân cho một trường mẫu giáo do người dân thành lập hoặc tư thục, mầm non, hoặc trường mẫu giáo.

Lý do thành lập phải được nêu rõ; tên của trường mẫu giáo, mầm non, mẫu giáo; địa điểm đề xuất cho trụ sở chính của tổ chức giáo dục, chăm sóc và giáo dục trẻ em;

Điều b

b) Một kế hoạch thành lập một trường mẫu giáo, mầm non.

Điều c

c) Có một tài liệu về chính sách giao đất hoặc hợp đồng về nguyên tắc cho thuê đất hoặc thuê nhà làm trụ sở để xây dựng một trường mẫu giáo, trường mầm non hoặc mẫu giáo có thời hạn thuê dự kiến ít nhất 5 năm;

Điều d

d) Dự thảo kế hoạch tổng thể của khu vực và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc được xây dựng trên khu đất để xây dựng trường mẫu giáo, mầm non, mẫu giáo hoặc thiết kế các công trình kiến trúc (nếu có; trường học), đảm bảo rằng nó phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn của khu vực được sử dụng cho nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

5.3. Giấy phép đăng ký

Điều a

a) Ủy ban nhân dân của các xã, phường và thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã; nếu yêu cầu thành lập trường mẫu giáo công lập, mầm non và mẫu giáo);

Các tổ chức và cá nhân (nếu yêu cầu thành lập trường mẫu giáo, mầm non, trường mẫu giáo do người thành lập hoặc tư thục) gửi, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, 01 bộ tài liệu quy định tại Khoản 2 của Điều này cho Ủy ban Nhân dân của tỉnh, huyện;

Điều b

b) Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Nhân dân cấp huyện sẽ chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định các điều kiện để thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, mẫu giáo;

Trong vòng 15 ngày làm việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chịu trách nhiệm chính và phối hợp với các bộ phận chuyên môn có liên quan trong, đưa ra ý kiến thẩm định và đệ trình lên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện;

Điều c

c) Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản từ Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ phận chuyên môn có liên quan.

Nếu các điều kiện quy định được thỏa mãn, Ủy ban Nhân dân cấp Quận sẽ ban hành các quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu các điều kiện quy định không được thỏa mãn, chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.”

5.4. Hiệu lực từ khi đăng ký

Sau 02 năm kể từ ngày có hiệu lực của quyết định thành lập hoặc phê duyệt thành lập, nếu trường mẫu giáo, mầm non hoặc mẫu giáo không được phép tiến hành các hoạt động giáo dục, quyết định thành lập hoặc phê duyệt của cơ sở sẽ được quyết định. giấy phép thành lập bị hủy bỏ.

6. Thủ tục cho mẫu giáo, mầm non và mẫu giáo để tiến hành các hoạt động giáo dục

thu tuc thanh lap truong mam non tu thuc 1 1509130423
Thành lập trường mầm non cùng luật Quốc Bảo

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cho phép các trường mẫu giáo, mầm non và mẫu giáo tiến hành các hoạt động giáo dục. Một hồ sơ bao gồm:

Thứ nhất

– Yêu cầu bằng văn bản cho phép các hoạt động giáo dục;
– Một bản sao được phát hành từ cuốn sách chính, một bản sao có chứng thực từ bản gốc hoặc bản sao kèm theo bản gốc để so sánh quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non hoặc mẫu giáo;

Thứ hai

– Danh sách các quan chức giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt, bao gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và trưởng các nhóm chuyên môn, nêu rõ trình độ chuyên môn được đào tạo của họ;

– Danh sách các giáo viên, nêu rõ trình độ chuyên môn của họ; hợp đồng làm việc được ký giữa mẫu giáo, mầm non, trường mẫu giáo và từng người quản lý, giáo viên;

Thứ ba

– Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;
– Danh sách số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất và thiết bị đáp ứng các điều kiện quy định;

Thứ tư

– Tài liệu pháp lý: chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng cho thuê đối với trường mẫu giáo, mầm non hoặc mẫu giáo có thời hạn tối thiểu 5 năm;

– Xác nhận số tiền hiện có được quản lý bởi các trường mẫu giáo, trường mầm non và mẫu giáo, đảm bảo tính hợp pháp và cam kết của nó rằng nó sẽ chỉ được sử dụng cho đầu tư xây dựng và chi phí cho các trường mẫu giáo, mầm non, mẫu giáo thường xuyên sau khi được phép tiến hành các hoạt động giáo dục;

Thứ năm

– Kế hoạch huy động vốn và cân bằng vốn tiếp theo để đảm bảo hoạt động ổn định của các trường mẫu giáo, mầm non và mẫu giáo trong thời gian 5 năm, bắt đầu từ ngày đăng ký;
g) Quy định về tổ chức và hoạt động của trường mẫu giáo, mầm non và mẫu giáo.

6. Điều kiện khi thành lập trường mầm non

Thứ nhất

a) Trường mẫu giáo, mầm non và mẫu giáo sẽ gửi 01 bộ tài liệu quy định tại Khoản 2 của Điều này, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, cho Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thứ hai

b) Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và thẩm định đơn đăng ký. Nếu ứng dụng không phù hợp với quy định, nó sẽ thông báo bằng văn bản về nội dung cần được sửa đổi và bổ sung cho trường mẫu giáo, trường mầm non hoặc mẫu giáo trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn;

Nếu hồ sơ phù hợp với quy định, thông báo kế hoạch đánh giá thực tế tại trường mẫu giáo, trường mầm non hoặc mẫu giáo;

Thứ ba

c) Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định thực tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chịu trách nhiệm chính cho, và phối hợp với các bộ phận chuyên môn có liên quan trong, tổ chức thẩm định thực tế;

Thứ tư

d) Trong vòng 05 ngày làm việc, nếu trường mẫu giáo, mầm non hoặc mẫu giáo đáp ứng các điều kiện quy định, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ ra quyết định cho phép các hoạt động giáo dục;

Nếu các điều kiện quy định không được thỏa mãn, một thông báo bằng văn bản sẽ được gửi đến trường mẫu giáo, mầm non hoặc trường mẫu giáo, nêu rõ lý do

Vì vậy, để có thể xin giấy phép kinh doanh mầm non, bạn cần chuẩn bị kỹ lưỡng, kỹ lưỡng và hiểu biết về các điều kiện để thiết lập trường mầm non/mẫu giáo cũng như nội dung các hoạt động của trường. mầm non để có được đầy đủ nhất. 

5. Thời gian để thực hiện thủ tục thành lập trường mầm non

5.1. Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký thành lập trường mầm non tư thục:

+ Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm định thực tế.

+ Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được tài liệu thẩm định từ cơ quan có thẩm quyền, nếu các điều kiện được thỏa mãn, quyết định thành lập trường hoặc quyết định cho phép thành lập trường sẽ được cấp trường mẫu giáo tư thục. Nếu các điều kiện quy định không được thỏa mãn, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5.2. Thời gian thực hiện các quy trình hoạt động giáo dục của các trường tư thục và mẫu giáo

+ Trong vòng 20 ngày kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm định thực tế. Nếu trường học hoặc vườn ươm đáp ứng các điều kiện, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định cho phép các hoạt động giáo dục. Nếu các điều kiện không được đáp ứng, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

6. Làm thủ tục thành lập trường mầm non tại Luật Quốc Bảo

♦ Tư vấn về thực hành tư nhân, các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục mở trường mầm non tư thục.

♦ Nhận tài liệu từ khách hàng.

♦ Chuẩn bị một hồ sơ đầy đủ và đầy đủ

♦ Gửi đơn tại cơ quan có thẩm quyền

♦ Đồng hành cùng khách hàng trong quá trình thẩm định tài liệu và thẩm định thực tế tại cơ sở.

♦ Nhận kết quả và trao bản gốc cho bạn

8. Công việc mà Công ty luật Quốc Bảo sẽ thực hiện

 • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các thủ tục, quy định, hồ sơ và tài liệu để thành lập trường mầm non.
 • Đồng hành cùng khách hàng để chuẩn bị hồ sơ khi đăng ký thành lập trường mầm non.
 • Đại diện ủy quyền của khách hàng để hỗ trợ đưa doanh nghiệp bạn vào hoạt động hợp pháp.

9. Cam kết chất lượng

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm và nhân viên pháp lý có kiến thức chuyên môn cao về luật doanh nghiệp, Luật Quốc Bảo cam kết cung cấp cho bạn các dịch vụ pháp lý chất lượng tốt nhất.
Ngoài việc tư vấn về các thủ tục thiết lập quan hệ đối tác, Luật Quốc Bảo cam kết cung cấp tư vấn và hỗ trợ chuyên sâu cho khách hàng về các vấn đề liên quan như: đăng ký mẫu con dấu, chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty,…

Hy vọng bài viết trên đây đã cung cấp đủ thông tin về các thủ tục thành lập trường mầm non. Nếu bạn cần thực hiện các thủ tục để thành lập một trường mầm non, nhà trẻ, thành lập một trường mẫu giáo công lập hay tư thục, xin vui lòng liên hệ với Công ty Luật Quốc Bảo qua HOTLINE: 0763 387 788 để được tư vấn và thực hiện thủ tục chi tiết từ đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.