Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

5/5 - (1 bình chọn)

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ. Tăng cường đầu tư nước ngoài là một trong những chính sách quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam, được coi là đòn bẩy kinh tế để hội nhập và thu hút các công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

 • Đây là động lực khuyến khích các bạn trẻ học tập và nghiên cứu chuyên môn ngoài lãnh thổ quốc gia, đã góp phần tạo ra một lượng lớn khách hàng có nhu cầu học một ngôn ngữ mới bên cạnh ngôn ngữ chính thức.
 • Để bắt kịp xu hướng đó, việc mở các trung tâm giảng dạy ngoại ngữ đã trở nên phổ biến, chẳng hạn như tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Hàn.
 • Để làm được điều này, các doanh nghiệp và cá nhân cần đáp ứng các yêu cầu pháp lý, lập dự toán chi phí và vốn để mở các trung tâm; cũng như có kiến thức nhất định về quy trình, quy trình và điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ nói chung.

thanh lap trung tam tu van du hoc 16

I. Cơ sở pháp lý để thành lập trung tâm ngoại ngữ

 • Nghị định 46/2017/NĐ-CP Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
 • Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
 • Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đối với giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm
 • Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học (ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

II. Thủ tục và các bước cần thiết để thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Khoản 20 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CP nêu rõ, quá trình thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm các bước sau:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp 01 bộ tài liệu tiêu chuẩn hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập Trung tâm ngoại ngữ, tin học có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định.
Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học ra quyết định thành lập hoặc ủy quyền thành lập nếu đáp ứng đủ các điều kiện; trường hợp chưa có quyết định thành lập thì phải có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân, nêu rõ lý do.

III. Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Để thành lập một trung tâm ngoại ngữ, cần có các tài liệu chính sau đây:
 • Tờ trình thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học bao gồm các nội dung: Tên trung tâm, vị trí trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của Trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến là giám đốc trung tâm;
 • Dự thảo quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.
Tuy nhiên, trên thực tế, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập trung tâm ngoại ngữ cần chuẩn bị các tài liệu chính sau:

1. Đối với tổ chức là doanh nghiệp thành lập trung tâm ngoại ngữ

 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (với nghề dạy ngoại ngữ);
 • Hợp đồng thuê hoặc cho mượn công chứng đối với văn phòng nơi đặt trụ sở chính của trung tâm (ít nhất 01 năm kể từ thời điểm nộp hồ sơ); Diện tích đảm bảo 1,5m2/1 học sinh). Diện tích 1 phòng học 30m2;
 • Giấy chứng nhận phòng cháy và chữa cháy (tự làm)
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất nơi trung tâm đặt trụ sở chính;
 • Danh sách giáo viên giảng dạy; Danh sách cán bộ trung ương;
 • Ký hợp đồng lao động với Giám đốc Trung tâm, giáo viên và các nhân viên khác;
 • Văn bản xác nhận của chính quyền địa phương đồng ý mở trung tâm (Bạn phải trả chi phí xin thư chấp thuận)

2. Đối với Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ.

 • Văn bản xác nhận thời gian công tác của cơ sở giáo dục trong lĩnh vực giáo dục ít nhất 03 năm trở lên ở vị trí tư vấn giáo dục hoặc giảng dạy;
 • Sơ yếu lý lịch có ảnh 3×4, có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường nơi bạn sinh sống (Lưu ý thời gian làm việc trong sơ yếu lý lịch phải khớp với văn bản xác nhận thời gian làm việc);
 • Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ hoặc Bằng B1 hoặc các chứng chỉ khác
 • Giấy chứng nhận sức khỏe trong vòng 6 tháng qua;
 • Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân;

3. Đối với giáo viên, nhân viên trung tâm ngoại ngữ.

 • Đối với giáo viên ngoại ngữ, yêu cầu tối thiểu 04 giáo viên (25 học sinh/1 giáo viên/1 ca):
 • Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học ngành sư phạm ngoại ngữ (nếu không có chuyên ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm);
 • Bản sao chứng thực CMND;
 • Nơi làm việc hiện tại;
 • Hồ sơ lao động (Sơ yếu lý lịch, Giấy chứng nhận sức khỏe, Đơn xin việc)

4. Đối với các nhân viên khác trong trung tâm ngoại ngữ.

 • Kế toán: Bản sao có chứng thực Văn bằng của chuyên ngành liên quan và bản sao chứng minh thư có liên quan
 • Nhân viên tư vấn: Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, thương mại, ngoại ngữ…; Bản sao chứng thực CMND;
 • Thủ quỹ: Bản sao công chứng Văn bằng của chuyên ngành liên quan; Bản sao chứng thực cmnd
 • Bảo vệ: Bản sao có chứng thực CMND; Hồ sơ lao động (Sơ yếu lý lịch, Giấy chứng nhận sức khỏe, Đơn xin việc)

Lưu ý: Tất cả các tài liệu chứng thực phải có giá trị trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ.

5. Một số thông tin khác cần chuẩn bị:

 • Danh mục đầy đủ sách giáo khoa, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, quy định cụ thể sử dụng chương trình giảng dạy nào;
 • Lập danh sách các cơ sở vật chất: như bàn, ghế, bàn, máy tính, máy chiếu phục vụ giảng dạy, thiết bị phòng cháy chữa cháy trên mỗi tầng…. (kèm theo thông tin về giá trị tiền tệ của các cơ sở để tính toán chi phí);
 • Mức lương dự kiến cho giáo viên (cụ thể theo giờ/tháng/buổi);
 • Dự kiến thu học phí từ sinh viên;
 • Nội dung chi tiết của chương trình giảng dạy; kế hoạch bài học, bài kiểm tra, bài kiểm tra cuối kỳ;
 • Tên trung tâm, vị trí trung tâm, quy mô đào tạo, cơ cấu tổ chức, diện tích phòng. Tên của trung tâm bao gồm “trung tâm ngoại ngữ” và “tên riêng”.
 • Tên thích hợp của trung tâm không được trùng khớp với tên thích hợp của trung tâm được thành lập trước đó. Không sử dụng từ ngữ, biểu tượng vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. .

IV. Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ.

 • Căn cứ Văn bản hợp nhất Điều 47 số 07/VBHN-BGDĐT 2018. Để thành lập một trung tâm ngoại ngữ, thẩm quyền thuộc về:
 • Giám đốc các trường đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ trên sân trường;
 • Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định trung tâm ngoại ngữ trực thuộc;
 • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ; cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ của các trường đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên nhà trường và trung tâm ngoại ngữ của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập trung tâm đào tạo trực thuộc

thanh lap trung tam tu van du hoc 13

V. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Căn cứ Điều 48 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT năm 2018

1. Điều kiện để trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục.

 • Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.
 • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu giảng dạy và nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng và quy mô hoạt động của Trung tâm.

2. Giám đốc Trung tâm là người đáp ứng các tiêu chí sau.

Căn cứ khoản 2 Điều 6 Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
 • Có nhân cách tốt;
 • Có năng lực quản lý;
 • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc các trung tâm ngoại ngữ).
 • Kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

VI. Một số câu hỏi thường gặp khi thành lập một trung tâm ngoại ngữ.

1. Một cá nhân có thể thành lập một trung tâm ngôn ngữ không?

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ban hành quy chế và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định:

2. Vị trí pháp lý của các trung tâm ngoại ngữ

 • Trung tâm ngoại ngữ, tin học tư nhân do tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng.
 • Trung tâm ngoại ngữ, tin học có vốn đầu tư nước ngoài do tổ chức, cá nhân kinh tế nước ngoài đầu tư toàn bộ hoặc một phần và bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, được phép hoạt động. sử dụng con dấu và tài khoản riêng.
Do đó, các cá nhân có thể mở hoặc thành lập một trung tâm ngoại ngữ trực thuộc công ty.

3. Chi phí thành lập trung tâm ngoại ngữ là bao nhiêu?

Lệ phí, chi phí gồm những khoản sau:

 • Chi phí thành lập doanh nghiệp
 • Chi phí chữ ký điện tử cho doanh nghiệp
 • Chi phí khắc dấu
 • Lệ phi môn bài
 • Lệ phí bố cáo doanh nghiệp
 • Không có lệ phí xin giấy phép đủ điều kiện hoạt động trung tâm
 • Và một số chi phí phát sinh khác
Tổng chi phí thành lập trung tâm ngoại ngữ trọn gói tại Luật Quốc Bảo giao động từ 22tr đến 35tr tùy vào hồ sơ đầy đủ của quý khách hàng.
Quý khách có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến thành lập trung tâm ngoại ngữ hãy liên hệ với Luật Quốc Bảo hotline/zalo: 0763387788 để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.