ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (TNHH)

5/5 - (1 bình chọn)

Ưu nhược điểm của công ty TNHH. Công ty TNHH là hình thức doanh nghiệp phổ biến, có nhiều ưu nhược điểm, có hai loại công ty TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ TỪ 1 thành viên và 2 thành viên trở lên. Do đó, khi bạn muốn thiết lập một trong hai loại này, bạn sẽ cần phải xem xét cẩn thận.

thanh lap cong ty tnhh

Công ty TNHH là gì?

Công ty TNHH không được định nghĩa cụ thể theo luật doanh nghiệp. Công ty TNHH là một hình thức kinh doanh bao gồm hai loại hình doanh nghiệp là:
– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên chỉ có trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn góp của mình.
Ngoài ra, tên công ty TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN là vì điểm nổi bật của hình thức kinh doanh này là các thành viên chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp (trách nhiệm hữu hạn) của mình. Trên thực tế, hai loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên có những đặc điểm hoàn toàn khác nhau.

Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn 

Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn từ 2 thành viên trở lên. Đây là mô hình kinh doanh phổ biến nhất hiện nay, phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Đặc điểm chung của công ty trách nhiệm hữu hạn:
Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
Đơn vị thành lập doanh nghiệp có thể là cá nhân, tổ chức;
Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
Công ty trách nhiệm hữu hạn không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

Ưu nhược điểm của công ty TNHH 1 thành viên

Ưu điểm:

Chỉ có một chủ sở hữu, vì vậy chủ sở hữu công ty có quyền đưa ra mọi quyết định trong việc quản lý và điều hành công ty;
Cơ cấu tổ chức đơn giản, dễ quản lý;
Chủ sở hữu công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty dẫn đến ít rủi ro cho chủ sở hữu hơn so với doanh nghiệp tư nhân.

Nhược điểm:

Do chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm trong quá trình kinh doanh trong phạm vi số vốn cam kết góp vào công ty nên trong nhiều trường hợp có rất ít sự tin tưởng từ các đối tác muốn liên kết và hợp tác;
Không thể phát hành cổ phiếu nên chỉ có thể huy động vốn từ chủ sở hữu hoặc bằng cách chuyển nhượng một phần vốn cho cá nhân, tổ chức khác. Tuy nhiên, nếu chuyển nhượng một phần vốn thì có nghĩa là công ty phải chuyển đổi từ một thành viên sang công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc một công ty cổ phần.

Ưu nhược điểm của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Ưu điểm:

Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình trong một số trường hợp nhất định;
Quy định về việc mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên trong công ty được pháp luật quy định chặt chẽ. Thành viên công ty có thể đề nghị bán hoặc chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác nhưng phải ưu tiên chào bán hoặc chuyển nhượng cho các thành viên công ty trước. Theo đó, nhà quản lý có thể dễ dàng kiểm soát việc góp vốn của các thành viên, hạn chế sự xâm nhập của người lạ vào công ty;
Tương tự như công ty cổ phần, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty. Do đó, trong một công ty TNHH, có sự phân tách tài sản: tài sản của công ty và tài sản của các thành viên. Nguyên tắc tách tài sản được áp dụng trong tất cả các mối quan hệ về tài sản, nợ phải trả và nợ phải trả của công ty;
Quy định cho phép một công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên có tối đa 50 thành viên góp vốn, vì vậy đây cũng là yếu tố thuận lợi để doanh nghiệp huy động thêm vốn từ thành viên mới. Tuy nhiên, thời gian huy động không nhanh bằng các công ty cổ phần.

Nhược điểm: 

Do các thành viên công ty chỉ chịu trách nhiệm về số vốn đã cam kết đóng góp cho doanh nghiệp, nên trong một số trường hợp, niềm tin của đối tác, khách hàng đối với doanh nghiệp có thể bị lung lay và không thực sự muốn hợp tác. vì sợ những rủi ro có thể xảy ra với họ;
Giới hạn số lượng 50 thành viên đóng góp cũng là một nhược điểm của loại hình công ty này;
Không phát hành cổ phiếu ra thị trường để công khai huy động vốn ra công chúng.
Công ty trách nhiệm hữu hạn là một loại hình kinh doanh phổ biến và được ưa chuộng ở nước ta, phù hợp với mọi quy mô, lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phù hợp với tổ chức muốn thành lập công ty con, hoặc cá nhân có đủ năng lực tài chính để thành lập công ty riêng. Nếu bạn muốn hợp tác với một cá nhân hoặc một tổ chức để kinh doanh, một công ty trách nhiệm hữu hạn từ 2 thành viên trở lên là một lựa chọn phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.